Duchovní doprovod 2019

Mons. Antonín Basler

Narodil se 16. února 1956 v Šumperku jako čtvrté dítě Antonínu a Anně Baslerovým. Má tři starší sestry – Marii, Annu a Jiřinu. Svoje dětství a mládí prožil v Olšanech (okres Šumperk). Po základní škole absolvoval v Šumperku Střední železniční školu, obor elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě (1971–1975). U Československých státních drah pracoval jako technik rok před dvouletou základní vojenskou službou a také rok po jejím ukončení.V roce 1979 nastoupil k pětiletému studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Dne 30. června 1984 byl v olomoucké katedrále sv. Václava biskupem Josefem Vranou vysvěcen na kněze. Od vysvěcení byl do roku 1990 farním vikářem v Luhačovicích, od roku 1990 do roku 1999 farářem ve Vizovicích a administrátorem v Horní Lhotě, od roku 1993 i děkanem vizovického děkanátu.V roce 1999 se stal farářem farnosti sv. Michala v Olomouci a od roku 2003 i administrátorem farnosti Bystročice. V roce 1999 byl také jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a v roce 2000 kancléřem kurie Arcibiskupství olomouckého. K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře a administrátora a byl jmenován členem liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění Arcidiecéze olomoucké. Dne 5. července 2017 jej papež František jmenoval titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisku a pomocným biskupem olomouckým. Ke dni 1. října 2017 ho arcibiskup Jan Graubner jmenoval druhým generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017. Jako generální vikář je odpovědný za chod úřadu arcibiskupství i podřízených subjektů a za některé pastorační oblasti, v přímé podřízenosti má také Centrum pro kulturu.

 

P. Roman Vlk 

pochází z Prakšic. Vyrůstal ve věřící rodině společně se 3 sourozenci.Po absolvování gymnázia v Uherském Brodě nastoupil na VUT v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Během prvního ročníku se přihlásil do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a byl roku 2008 vysvěcen na kněze pro olomouckou arcidiecézi. Jeho první kněžské působiště bylo ve Zlíně – farnost sv. Filipa a Jakuba. Poté působil ve farnostech Rožnov pod Radhoštěm, Zašová, Veselá, Rataje u Kroměříže, Zlobice, Počenice a Veselí nad Moravou. Od léta 2018 je duchovním správcem farností Laškov, Přemyslovice a Čechy pod Kosířem.

 

Páter Tadeáš Mikuláš Král OFM

je rehoľný kňaz žijúci na Spišskej Kapitule. Pôsobil vo viacerých farnostiach na Slovensku a františkánskych kláštoroch (Kežmarok, Poprad, Mníšek nad Popradom, Dovalovo, Chrasť nad Hornádom, Trnava, Nové Zámky). Má bohaté skúsenosti so sprevádzaním pútnikov do Ríma i Lúrd, je to veľmi milý, priateľský a láskavý človek so srdcom na dlani, vždy ochotný pomáhať.

 

P. Pavel Šupol

Po vysvěcení na kněze v roce 2009 jsem působil 2. roky jako kaplan ve Zlíně. Poté jsem byl poslán jako administrátor farností Vracov a Vlkoš u Kyjova. Zde mě jednou navštívil pan Kučera, který mě poznal ve Zlíně, s prosbou, zda bych mohl doprovodit autobus poutníků do Lurd. Při návratu z pouti v roce 2013 se nám Aleš svěřil o touze obnovit vlakovou pouť do Lurd. Řekli jsme si, že jej v tom nenecháme a pomůžeme mu. Díky společné snaze jsme mohli v roce 2014 nasednout do speciálně vypraveného vlaku směr Břeclav-Lurdy. Nikdo z nás netušil, že nezůstane u jediné pouti. I poté, co jsem byl poslán do arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci za vicerektora, zůstávám poutím do Lurd věrný.

 

P. Bystrik Feranec

Jmenuji se P. Bystrík Feranec, v současné době jsem kaplanem v Klatovech /mé první kněžské místo/, byl jsem vysvěcen letos v červnu v Plzni. Pocházím ze západního Slovenska, po střední průmyslové škole jsem rok pracoval a pak jsem studoval již jako bohoslovec plzeňské diecéze, Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze-Dejvicích. Samozřejmě k mé formaci patří i roční pobyt v Tologickém konviktu v Olomouci, na který rád vzpomínám, tož a troufnu si řéct, že i nějakó tu formu moravštiny mám docela zmáklou…
Nabídka od sestry Nikol, mě celkem nadchla v tom smyslu slova, že jsem měl v plánu v krátké, či vzdálenější době Lurdy navštívit a tak jsem byl rozhodnut prakticky okamžitě, no některé věci v životě prostě neplánujeme my, je to krásné když se Pán o nás stará.
Těším se tedy na všecky poutníky letošní pouti a věřím, že prožijeme společně pod ochranu Panny Marie, Pánem požehnané chvíle…

 

P. Jan Svozílek

Pochází z hanácké vesnice Dobromilice nedaleko Prostějova. Po absolvování střední školy dopravní v Ostravě rok pracoval u dráhy ve středních Čechách. V roce 2011 nastoupil do Teologického konviktu a následně šest let studoval katolickou teologii na CMTF UP v Olomouci. Před dvěma lety byl vysvěcen na jáhna a svou jáhenskou službu vykonával ve farnosti Bílovice a Březolupy, kde působí dodnes jako kaplan.

 

P. Pavel Merta

“Pocházím z Kuřimi u Brna, v letech 1998 – 2005 jsem působil v Čejkovicích u Hodonína. Nyní spravuji farnosti Miroslav, Jiřice u Miroslavi a Troskotovice na Znojemsku. Již v roce 2014 jsem se zúčastnil jako duchovní doprovod Národní vlakové pouti do Lurd s panem Alešem Kučerou. Pouť k Panně Marii vnímám jako veliký dar. Poutník při ní může přijmout mnoho milostí a Boží požehnání jak pro ty, které nosí ve svém srdci, tak zároveň i pro svůj život.”

 

P. Vladimír Hubálovský

Pocházím z Bruntálu, kde jsem se narodil 28. února 1982. Nějaký čas jsem studoval historii na Slezské univerzitě v Opavě, ale Pán mě zavolal a tak jsem v r. 2007 vstoupil do řádu minoritů. Své doživotní sliby jsem složil v r. 2013 a na kněze jsem byl vysvěcen v r. 2017. Od r. 2014 jsem v našem klášteře a farnosti v Jihlavě, nejprve jako jáhen, nyní již jako kaplan. Zde mám na starosti různé věci, především však mládež a to i v rámci našeho řádu. Mám na starosti Františkánské setkání mládeže, které se každoročně koná na začátku prázdnin na mariánském poutním místě Cvilín u Krnova. Na takovéto daleké pouti jsem ještě nebyl, ale chci ji prožít jako zasvěcení svého kněžského života Panně Marii, modlit se při ní za celé své kněžství a svěřit se pod ochranu Panny Marie.

 

ICLic. Jozef Skupin, PhD. (57). Pochádza z dedinky Mlynčeky pri Kežmarku. Do Kňazského senimára biskupa Jána Vojtaššáka nastúpil v r. 1990. Na kňaza bol vysvätený 17.6.1995. V r. 1995 – 1997 pôsobil ako kaplán v Levoči,  v r. 1997 – 2004 ako farský administrátor v Žehre. Od r. 1995 pracuje ako člen Cirkevného súdu Spišského biskupstva.V r. 1998 získal licenciát z kánonického práva (ICLic.) na KUL v Lublíne v Poľsku, v r. 2003 titul PaedDr. na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, tamtiež v r. 2014 titul PhD. V súčasnosti pracuje ako kancelár Cirkevného súdu Spišského biskupstva.