Duchovní doprovod 2019

 

Mons. Antonín Basler

Narodil se 16. února 1956 v Šumperku jako čtvrté dítě Antonínu a Anně Baslerovým. Má tři starší sestry – Marii, Annu a Jiřinu. Svoje dětství a mládí prožil v Olšanech (okres Šumperk). Po základní škole absolvoval v Šumperku Střední železniční školu, obor elektrická trakce a kolejová vozidla v železniční dopravě (1971–1975). U Československých státních drah pracoval jako technik rok před dvouletou základní vojenskou službou a také rok po jejím ukončení.V roce 1979 nastoupil k pětiletému studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Dne 30. června 1984 byl v olomoucké katedrále sv. Václava biskupem Josefem Vranou vysvěcen na kněze. Od vysvěcení byl do roku 1990 farním vikářem v Luhačovicích, od roku 1990 do roku 1999 farářem ve Vizovicích a administrátorem v Horní Lhotě, od roku 1993 i děkanem vizovického děkanátu.V roce 1999 se stal farářem farnosti sv. Michala v Olomouci a od roku 2003 i administrátorem farnosti Bystročice. V roce 1999 byl také jmenován sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci a v roce 2000 kancléřem kurie Arcibiskupství olomouckého. K 1. červenci 2017 byl uvolněn z funkce faráře a administrátora a byl jmenován členem liturgické komise a členem subkomise pro sakrální umění Arcidiecéze olomoucké. Dne 5. července 2017 jej papež František jmenoval titulárním biskupem diecéze Vaga v dnešním Tunisku a pomocným biskupem olomouckým. Ke dni 1. října 2017 ho arcibiskup Jan Graubner jmenoval druhým generálním vikářem olomoucké arcidiecéze. Biskupské svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017. Jako generální vikář je odpovědný za chod úřadu arcibiskupství i podřízených subjektů a za některé pastorační oblasti, v přímé podřízenosti má také Centrum pro kulturu.

P. Roman Vlk 

pochází z Prakšic. Vyrůstal ve věřící rodině společně se 3 sourozenci.Po absolvování gymnázia v Uherském Brodě nastoupil na VUT v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Během prvního ročníku se přihlásil do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci a byl roku 2008 vysvěcen na kněze pro olomouckou arcidiecézi. Jeho první kněžské působiště bylo ve Zlíně – farnost sv. Filipa a Jakuba. Poté působil ve farnostech Rožnov pod Radhoštěm, Zašová, Veselá, Rataje u Kroměříže, Zlobice, Počenice a Veselí nad Moravou. Od léta 2018 je duchovním správcem farností Laškov, Přemyslovice a Čechy pod Kosířem.

 

Páter Tadeáš Mikuláš Král OFM

je rehoľný kňaz žijúci na Spišskej Kapitule. Pôsobil vo viacerých farnostiach na Slovensku a františkánskych kláštoroch (Kežmarok, Poprad, Mníšek nad Popradom, Dovalovo, Chrasť nad Hornádom, Trnava, Nové Zámky). Má bohaté skúsenosti so sprevádzaním pútnikov do Ríma i Lúrd, je to veľmi milý, priateľský a láskavý človek so srdcom na dlani, vždy ochotný pomáhať.

 

P.ThLiC.,Mgr. Piotr Grzybek

nar 13.10.1976. Teologickou fakultu absolvoval v Olomouci. (Mgr.). Kněžské svěcení přijal v roce 2003, kaplan v Šumperku, pak ve Starém Městě pod Sněžníkem. Magisterium z teologie se zaměřením na kanonické právo v Olomouci, Licenciát z teologie (Starý Zákon) na Opolské Univerzitě v Opoli a magisterium a licenciát z kanonického práva na Lubelské Univerzitě v Lublinu. Člen Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Každá pouť na posvátná místa je jakýmsi druhem, exercicii na cestě. Monohkrát jsem putoval pěšky na poutní mariánská a pokaždé jsem se vrátil posilněn na cestě víry. Člověk se může trochu ,,odrthnout´´ od toho cco má denně kolem sebe, starosti, ale i radosti, a zaměřit se na to nejpodstatněnjší – vztah Pán Bůh a já. Doufám, že i tato pouť – stejně jako předchozí exercicie na cestě – jak pro mě tak pro všechny poutníky bude novým začátkem. Začátkem obnoveného a posilněného přátelství s Bohem. A ta, která provází křesťany a pomáhá jim od začátku – Panna Maria nám vyprosí u Boha požehnanání a pomoc k tomuto zase-obrácení a změně života k více Božímu, podle jeho vůle.