Dokumenty ke stažení

GDPR

Další smluvní ujednání – vlaková pouť 2019

Pojistka – 2019

Výpis z živnostenského rejstříku

Garanční list – 2019

Reklamační řád

 

Pojištění

Své klienty pojišťuji na poutní cesty u UNION POJIŠŤOVNY a. s. Pojišťuji klinty na tzv:

KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ. Skládá se z následujícího.

-pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenční služby v zahraničí

-pojištění zavazadel, ztrátu dokladů a opožděné dodání zavazadel leteckou společností

-pojištění odpovědnosti za škodu (včetně nákladů na advokáta a nákladů na kauci)

-úrazové pojištění

-pojištění storna zájezdu

-pojištění nevydařené dovolené

-pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu

-pojištění doprovodu

-pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb

-pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného

-pojištění nákladů v případě nemoci dítěte

-pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla

-pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku

-pojištění opožděného nástupu na zájezd

Zde naleznete další odpovědi na Vaše případné dotazy:  PRŮVODCE CESTOVNÍM POJIŠTĚNÍM