Tečka za vlakovou poutí 2019

                                            

 

Milí poutníci,

zveme Vás co nejsrdečněji do katedrály sv. Václava v Olomouci

dne 30. listopadu 2019 v 15 hodin

na děkovnou mši svatou,

kterou bychom udělali krásnou tečku za vlakovou poutí 2019.

Mši svatou bude slavit Mons. Antonín Basler.

Rádi mezi sebou uvítáme také účastníky vlakových poutí 2014 a 2017.

Po mši svaté bude prohlídka katedrály s bonifantem.