Program – Vlaková pouť 2019

Program vlakové pouti 2019, CK Aleš Kučera, Zlín 20. – 27. září 2019

Pátek 20. 9. 8h40 přistavení speciálního vlaku (Břeclav, vlakové nádraží, 1. nástupiště) 9:40 odjezd vlaku z Břeclavi, po poledni 1. vlaková mše

Sobota 21. 9.
ráno 2. vlaková mše 15h00 příjezd vlaku do Lurd (výstup z vlaku po jednotlivých vagonech) doprava do hotelu, ubytování, volný čas, odpočinek 19h00 večeře v hotelu 20h30 společný odchod na svíčkové procesí 21h00 svíčkové procesí (účast v průvodu)

Neděle 22. 9.

7h15 odchod od hotelu k Jeskyni zjevení 7h30 mše u Jeskyně zjevení 8h40 snídaně v hotelu 9h30 prohlídky (areál, rodný dům Bernadetty, cachot, kostel, mlýn Boly) 12h30 oběd 14h00 křížová cesta (skupinové cesty, zahájení mezi 14h a 15h, čas upřesní váš průvodce), možnost volby ze dvou variant křížové cesty – náročnější, zjevení v nadživotní velikosti, nebo jednodušší varianta cesty v areálu určená přímo nemocným, handicapovaným a starším lidem po křížové cestě volné odpoledne nebo dokončení prohlídky z dopoledne (upřesní váš skupinový průvodce) 19h00 večeře v hotelu 20h15 odchod sboru (někteří z nás budou mít možnost zapojit se do zpěvů a modliteb) 20h30 odchod na svíčkové procesí 21h00 začátek svíčkového procesí

Pondělí 23. 9.

7h00 snídaně v hotelu 8h30 mše svatá v kapli sv. Josefa volné dopoledne pro osobní program 12h30 oběd v hotelu volné odpoledne (můžete využít k rozjímání, návštěvě koupelí apod.) 19h00 večeře v hotelu 20h15 odchod sboru 20h30 odchod na svíčkové procesí 21h00 začátek svíčkového procesí

Úterý 24. 9.

6h00 odchod od hotelu do slavnostního průvodu k děkovné mši svaté 6h15 setkání všech poutníků u brány sv. Michaela, průvod s novodobým poutním praporem 6h30 děkovná mše svatá v Růžencové Bazilice u příležitosti 108 let od třetí České vlakové pouti do Lurd z roku 1911. Slavnostní darování praporu Panně Marii Lurdské a představení praporu z roku 1907, společné ,,poutní“ fotografování – možnost objednat si velkoformátovou fotografii se všemi účastníky před Růžencovou bazilikou (25x45cm, cena 13 euro – doporučujeme, jedná se o hezkou památku, fotografie obdržíte ve vlaku při zpáteční cestě) 8h00 snídaně v hotelu 8h45 volný program / odjezd na vybraný výlet (oceán: Biarritz – celý den; nebo jeskynní komplex Bétharram – půlden) 12h30 oběd v hotelu nebo obědový balíček, volný program nebo pokračování výletu volné odpoledne (můžete využít k rozjímání, návštěvě koupelí apod.) 19h00 večeře v hotelu 20h15 odchod sboru 20h30 odchod na svíčkové procesí 21h00 začátek svíčkového procesí

Středa 25. 9.

7h30 snídaně v hotelu 9h00 odchod od hotelů na mezinárodní mši svatou (nebo dle domluvy s průvodcem) 9h30 mezinárodní mše svatá v Bazilice Pia X. 11h00 volný program 12h30 oběd v hotelu volné odpoledne (určeno k rozjímání, návštěva koupelí atp., doporučujeme výlet na horu „Pic du Jer“ pozemní lanovkou, odkud je krásný výhled na areál i na vrcholky Pyrenejí – v případě dostatečného zájmu možnost organizovaného odpoledního výletu) 19h00 večeře v hotelu 20h15 odchod sboru 20h30 odchod na svíčkové procesí 21h00 začátek svíčkového procesí

Čtvrtek 26. 9.

7h30 snídaně v hotelu 9h00 přesun autobusem z hotelu na vlakové nádraží 9h20 odjezd vlaku z Lurd 3. vlaková mše svatá obědový balíček Pátek 27. 9. 4. vlaková mše cca 17h30 příjezd do Břeclavi

Kontakt v případě nesnází v průběhu cesty a pobytu v Lurdách: Miroslava Knedlová – 777 212 291

× změna programu vyhrazena CK Aleš Kučera, Lazy II/3228, 760 01 Zlín, info@ck-kucera.cz, www.ck-kucera.cz, tel.: 777 212 175