Program pro vlakovou pouť 2019

Dohodli jsme společný program pro vlakovou pouť 2019 během našeho pobytu v Lurdách

22.9.2019
7:30 mše svatá u jeskyně zjevení
Odpoledne křížová cesta 
21:00 večerní svíčkové procesí

23.9.2019
8:30 mše svatá v kapli sv.Josefa
21:00 večerní svíčkové procesí

24.9.2019
6:30 děkovná mše svatá v Růžencové Bazilice
21:00 večerní svíčkové procesí

25.9.2019
9:30 Mezinárodní mše svatá
21:00 večerní svíčkové procesí