Báseň

Narazil jsem na tuto báseň, mám ji moc rád. Napsal v roce 1903 při první české vlakové pouti do Lurd o. Alois Kolísek

Zdráva buď neposkvrněná!

K lurdským zdrojům milosti a požehnání
spějí dítky Cyrila a Metoděje,
kterým k Tobě, Panno, jít nic nezabrání,
jimiž nepřátelská zloba neochvěje.

Světce Václava to zbožné české plémě
chvátá pozdravit Tě, Lurdská Panno čistá,
prosit za veškeré duše naší milé země,
k Tobě přivinout se, spáso naše jistá.

Zdráva buď, Ty Panno, prostá viny,
opatruj nás na zbožné té naší pouti,
láskou něhou chraň nás dcery Své i syny,
lidu českému pak nedej zahynouti