Lurdy – Pramen milosti

Každý z nás občas slyší o místech, o kterých si říká, že se mu třeba jednou poštěstí se tam podívat. Já jsem to měl takhle s Lurdy. Možná i díky známé mariánské písni „Slyš jaký to nad řekou…“, kterou jsem slýchal od dětství. Až později jsem se dozvídal, co se vlastně událo a dělo na tomto světoznámém poutním místě od roku 1858 až podnes.

Byl jsem již knězem, když mi přišlo pozvání, abych duchovně doprovázel poutníky do Lurd. Přes všechny povinnosti ve farnosti jsem si řekl, že i mně by čas od času prospěla nějaká ta pouť, a tak jsem svolil. Netušil jsem, co vše mi přinese tato cesta – a později i všechny mé další pouti do Lurd.  Vnímal jsem, jakoby tam měl Pán Bůh naplánován každý můj krok. Když se mi třeba jednou naskytla volná chvíle a já se šel pomodlit do baziliky, zastavila mě jedna paní s prosbou o rozhovor a zpověď. A já si hlouběji uvědomil, čím jsou Lurdy a jiná poutní místa pro nás důležitá. Bůh nám je nabízí, abychom se vypravili daleko od našeho domova, od našich všedních starostí. Chce nám nabídnout prostor, abychom mu odevzdali své fyzické i duchovní bolesti, zve nás ke smíření s Ním i s druhými lidmi. A to bývají ty největší zázraky, které Bůh koná na místech, jichž se nějak zvlášť dotkl. Někdy tam dochází i k fyzickým uzdravením, ale myslím si, že mnohem více se děje těchto skrytých setkání Boha s člověkem, a to mnohdy i po letech žití bez Boha. I o takových příbězích bych mohl svědčit.

Všechno podstatné o lurdském zjevení, dokonce i detaily ze zákulisí svatyně se čtenář dozví v této knize. Ale možná není všeobecně známo, že i náš národ zanechal v Lurdech nesmazatelnou stopu. První samostatná česko-slovenská vlaková pouť se uskutečnila v roce 1903. Krátce po této pouti se u nás uskutečnila sbírka na vybudování národní kaple. O pouhé čtyři roky později dorazila do Lurd druhá vlaková pouť: dne 8. září 1907, na svátek Narození Panny Marie, vysvětil olomoucký biskup Karel Wisnar naši národní kapli, zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie; nachází se v Růžencové bazilice. A v roce 2017, přesně po 110 letech se do Lurd vypravili vlakem naši poutníci znovu, aby mohli zakusit onu Boží přítomnost, která je zde hmatatelná od prvního zjevení Panny Marie dívce Bernadetě.

Vskutku, od roku 1858 až podnes jsou Lurdy zvláštním pramenem milosti. A já přeji každému čtenáři tohoto úchvatného příběhu o Boží dobrotě k nám lidem, aby se o tom mohl sám přesvědčit – aby se mohl někdy u tohoto pramene občerstvit a přimlouvat se za své blízké i za náš národ.

P. Pavel Šupol

Knihu je možné zakoupit zde: https://ikarmel.cz/produkt/lurdy-2-vydani