Pojeďte s námi do Lurd

Vážení přátelé, vážení poutníci,

děkujeme Vám za důvěru v letošním roce a těšíme se na setkání s Vámi v roce 2017.

CK Aleš Kučera – Zlín pořádá ve spolupráci s Wagonservicetravel s. r. o při příležitosti 110. let výročí od druhé české vlakové pouti do Lurd z roku 1907 vlakovou pouť do Lurd.